Stäng

DESINFICERING GRÖNFRI BIOCID 5L
Art.nr 003573906 Lev.art.nr 13024

Jape Produkter
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
DNK
Askersund Bergqvist Järn & Bygg
(1 DNK) - Lagervara
 • Produktinformation
  Effektiv mot alger och lav.

  Användningsområden
  På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

  Egenskaper
  Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

  Bruksanvisning
  Späd Grön-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle, så att ytan blir blöt. Grön-Fri kan även appliceras med pensel. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid behandling av tak ska mossa tas bort i förväg. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimman kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas. Vid problem med svarta prickar på målade ytor rekommenderas Prick-Fri.

  - Mot påväxt av alger och lav
  - För alla ytor och material utomhus
  - Påväxt försvinner med tiden på väderutsatta ytor
  - Hindrar ny påväxt
 • Användningsområde På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m
  Blandningsförhållande 1 del Grön-Fri spädes med 4 delar vatten
  Dosering 1+4
  Farosymboler GHS05, GHS09
  Färg Transparant
  Förvaring Frostfritt
  Innehåll Alkylbenzyldimetylammoniumklorid 80g/l
  Nyans Transparant
  PH-värde 7
  Typ Grön-Fri
  Volym (l) 5
  Åtgång (l/m²) 5/125