Stäng

Utkörning

Utkörning

Vi kan erbjuda utkörning med våra två kranbilar som har upp till 25 meters räckvidd. Vi har även en lätt lastbil för mindre transporter.

Att välja rätt transportlösning för dina leveranser är alltid en lönsam affär. På ett bygge läggs det ner mycket tid på att hantera material. Genom att till exempel dela upp leveransen på flera transporter, så att materialet kommer i den takt som materialet behövs, kan denna tid sänkas avsevärt.

Vi rekommenderar alltid dig som proffskund att anlita oss på Bergqvist för leverans av materialet till ditt byggprojekt. Gå igenom projektets förutsättningar och leveransbehov med någon av våra byggsäljare tidigt i projektet. På så sätt kan rätt typer av transporttjänster och serviceelement väljas för att minimera de totala kostnaderna för ditt projekt.

Du bör alltid sträva efter att materialet kommer till byggarbetsplatsen så nära inbyggnadstillfället som möjligt. Och då så nära inbyggnadsplatsen som möjligt. Med andra ord helst just-in-time.
En stor del av kostnaderna kopplat till byggmaterialet på byggarbetsplatsen uppstår vid onödig hantering. Till exempel interntransporter av materialet med bland annat ökade skador som följd. För mindre projekt och vissa ROT-projekt kan det vara fördelaktigast att hämta materialet hos oss. Detta under förutsättning att du kan få med dig allt material på en gång och att det är korta transportsträckor.